I

I

Pressure Controls (Kiểm tra áp suất)

Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Single Function Pressure Controls-Si
- Range: -0.06~0.6MPa
- Differential: 0.06~0.4MPa
- Max. Working Pressure: 1.65MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-Si
- Range: 0.1~1MPa
- Differential: 0.1~0.3MPa
- Max. Working Pressure: 1.65MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-Si
- Range: 0.5~3MPa
- Differential: 0.3~1MPa
- Max. Working Pressure: 3.3MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-Si
- Range: 1~4.3MPa
- Differential: 0.5~1MPa
- Max. Working Pressure: 4.7MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls
- Range: -0.06~0.1MPa
- Differential: 0.015~0.05MPa
- Max. Working Pressure: 0.3MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: -0.02~0.2MPa
- Differential: 0.025~0.15MPa
- Max. Working Pressure: 0.5MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: -0.06~0.3MPa
- Differential: 0.035~0.2MPa
- Max. Working Pressure: 1MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: 0.5~2MPa
- Differential: 0.2~0.5MPa
- Max. Working Pressure: 3MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
SYS-C103X
SYS-C106X
SYS-C110X
SYS-C130X
SYS-C135X
SYS-C140X
SNS-C101X
SNS-C102X
SNS-C103X
SNS-C106X
SNS-C110X
SNS-C120X
SNS-C130X
SNS-C135X
Single Function Pressure Controls-Si
- Range: -0.06~0.3MPa
- Differential: 0.035~0.2MPa
- Max. Working Pressure: 1.65MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-Si
- Range: 1~3.5MPa
- Differential: 0.5~1.5MPa
- Max. Working Pressure: 3.8MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: -0.06~0.6MPa
- Differential: 0.06~0.4MPa
- Max. Working Pressure: 1.5MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: 0.1~1MPa
- Differential: 0.1~0.3MPa
- Max. Working Pressure: 1.5MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: 0.5~3MPa
- Differential: 0.3~1MPa
- Max. Working Pressure: 3.3MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
Single Function Pressure Controls-
- Range: 1~3.5MPa
- Differential: 0.5~1.5MPa
- Max. Working Pressure: 3.8MPa
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Giá: LIÊN HỆ
HS 203
HS 206
HS 210
HS 220
HS 230
Pressure Controls
- Range: -0.06~0.3MPa
- Differential: 0.035~0.2MPa
- Max. Working Pressure: 1.1MPa
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea    
- Giá: LIÊN HỆ
Pressure Controls
- Range: -0.06~0.6MPa
- Differential: 0.06~0.4MPa
- Max. Working Pressure: 1.65MPa
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea    
- Giá: LIÊN HỆ
Pressure Controls
- Range: 0.1~1MPa
- Differential: 0.1~0.3MPa
- Max. Working Pressure: 1.65MPa
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea    
- Giá: LIÊN HỆ
Pressure Controls
- Range: 0.5~2MPa
- Differential: 0.3~0.5MPa
- Max. Working Pressure: 4MPa
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea    
- Giá: LIÊN HỆ
Pressure Controls
- Range: 0.5~3MPa
- Differential: 0.3~1MPa
- Max. Working Pressure: 4MPa
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea    
- Giá: LIÊN HỆ