I

I

THERMOSTAT (BỘ ỔN NHIỆT)

Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Capillary Thermostats
- Cappillary: 1000mm (250~2000mm)
- Knob (Dial): R or B
- Stuffing bolt: PT1/4", M12, M14
- Electric rating: 20A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Safety Limiter With Manual Reset
- Cappillary: 1000mm (250~2000mm)
- Temp. Range: Pre-set at up to 350°C
- Stuffing bolt: PT1/4", M12, M14
- Electric rating: 20A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
High Capacity Electric Thermostats
- Cappillary: 1000mm
- Knob (Dial): B
- Stuffing bolt: PT3/8"
- Electric rating: 30A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: 0~50ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Dây dò: 150mm
- Accuracy: ±4
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: -30~30ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Capillary: 1000mm
- Accuracy: ±3
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: 0~50ºC & 0~90ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Accuracy: ±3
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Thermostat
- Termial: 2P, 3P, 2P(N), 3P(N)
- Range: -30~20ºC to 200~600ºC
- Xuất xứ: E.G.O / Germany
- Mô tả: Made in Germany
- Giá: LIÊN HỆ
Thermostat
- Termial: 6PN
- Range: 10~110ºC
- Xuất xứ: E.G.O / Germany
- Mô tả: Made in Germany
- Giá: LIÊN HỆ
Thermostat
- Apare: 30A
- Range: 20~80ºC, 20~110ºC
- Xuất xứ: ROBERTSHAW / U.S.A
- Mô tả: Made in Mexico
- Giá: LIÊN HỆ
TS-090.jpg
TSR-250SF (2).jpg
RNTS-320 (4).jpg
ITS-050L (1).jpg
LTS-030 (3).jpg
PTSC-090 (1).jpg
E.G.O. 55.13022.470 (1).jpg
55.34022.060.jpg
EA5-490.jpg