Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Capillary Thermostats
- Cappillary: 1000mm (250~2000mm)
- Knob (Dial): R or B
- Stuffing bolt: PT1/4", M12, M14
- Electric rating: 20A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Safety Limiter With Manual Reset
- Cappillary: 1000mm (250~2000mm)
- Temp. Range: Pre-set at up to 350°C
- Stuffing bolt: PT1/4", M12, M14
- Electric rating: 20A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
High Capacity Electric Thermostats
- Cappillary: 1000mm
- Knob (Dial): B
- Stuffing bolt: PT3/8"
- Electric rating: 30A/250V
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: 0~50ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Dây dò: 150mm
- Accuracy: ±4
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: -30~30ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Capillary: 1000mm
- Accuracy: ±3
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Thermostats
- Range: 0~50ºC & 0~90ºC
- Electric rating: 20A/250V
- Accuracy: ±3
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
TS
TSR
TSR
ITS
LTS
PTSC