Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Sanitary Pressure Gauge (3-A marking) 
- Size: 50, 63, 80 & 100mm
- Range: -0.1~7MPa
- Case: 304SS
Diaphragm: 316L SS, Ra 12 ~ 20 ㎛ 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
P750
P752 100A 10Bar 2inch Clamp (1) - minh h
P753S
Sanitary Pressure Gauge
- Size: 63, 80 & 100mm
- Temp: -20~65°C (Max. 121°C)
- Range: 
      ⦁ 0~0.1 to 0~5MPa (P751, P752)                ⦁ 0.4~50MPa (P753)
      ⦁ 0.3~10MPa (P754, P755) 
      ⦁ 7~10MPa (P756)   
- Body: 316SS
- Diaphragm: 316L SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Sanitary Pressure Gauge -            
Male Connection (3-A marking) 
- Size: 63 & 100mm
- Range: 0~3.5MPa, Single
- Case & cover: 304SS
System filling: USP grade glycerin 
                             (FDA approved)  
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ