Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

P810
P820
P830
P840
PT840
P870
Ultra High Purity Pressure Gauge        (EP grade) 
- Size: 35, 50 & 63mm
- Range: -0.1~0 to 0~28MPa
- Case: 304SS
- Cover&window: Twist-lock polycarbonate
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Ultra High Purity Pressure Gauge        (EP grade) 
- Size: 2" - 50mm  &  2½" - 63mm
- Range: -0.1~28MPa
- Case: 304SS
- Certificates: ATEX Ex II GD c IIC TX
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Ultra High Purity Pressure Gauge        (BA grade) 
- Size: 35, 50 & 63mm
- Range: -0.1~0 to 0~28MPa
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Certificates: ATEX Ex II GD c IIC TX
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Ultra High Purity Pressure Switch 
- Size: 2" - 50mm
- Range: 0~28MPa
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Max. power: 10 W/DC, 12 VA/AC
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Anti - Corrosion Pressure Gauge 
- Size: 50mm
- Range: 0~0.1 to 0~1MPa
- Case: PP Resin,                                       - Element: Bellows-Fluorine resin (PFA)
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Ultra High Purity Pressure Gauge   With Transmitter
- Size: 2" - 50mm
- Temp.: -40~65°C (Max. 100°C)
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ