Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

High Precision Portable Digital Pressure Gauge
- Range: -100kPa~3.5MPa
- Output: 0~5VDC, 1~5VDC, 4~20mA, RS232
- Accuracy: < +0.1%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Precision Portable Digital Pressure Gauge
- Range: -100kPa~3.5MPa
- Output: Display only
- Accuracy: < + 0.5%FS / 0.25%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Portable Digital Pressure Gauge
- Range: 0~100kPa ... 10MPa
- Output: Display only
- Accuracy: < + 0.5%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Depth and Level Transmitter
- Range: 0~350mH2O
- Output: 4~20mA(2Wire), 1~5VDC
- Accuracy: < + 0.15%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
V, mA Input Type Digital Indicator
- Display: ±9999(Red LED)
- Power: AC 90~250V 50/60Hz, DC 11~32V
- Input: 0~5VDC, 1~5VDC, 0~10VDC (Input Impedance above 1㏁), 4~20mA (Input Impedance above 100Ω)
- Contact output: AL1, AL2, GO RELAY(A Contact) Contact Capacity : 250V AC/5A, 30V/5A
- Accuracy: < +0.1%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Multi Input Type Digital Indicator
- Display: ±19999(3 colors LED : Red/Green/Yellow)
- Power: AC 90~250V 50/60Hz, DC 11~32V (optional)
- Input: Variety - see catalog for details
- Contact output: AL1, AL2, GO RELAY(A Contact) Contact Capacity : 250V AC/5A, 30V/5A
- Accuracy: < +0.1%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
SBP 1.JPG
SBU 1.JPG
SBH 1.JPG
SBS 1MPa (4) - Copy.jpg
PLN PLA 1.JPG
A1-1000 1.JPG
A1-2000 1.JPG
SBP
SBU
SBS
A1-1000
Ultra Precision Portable Digital Pressure Gauge
- Range: -100kPa~3.5MPa
- Output: 0~5VDC, 1~5VDC, 4~20mA, RS232
- Accuracy: < +0.025%FS
- Xuất xứ: SENSYS / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
SBH
PLN
PLA
A1-2000