SẢN PHẨM CỦA L.T.E & IDEC

Nút nhấn có đèn,

loại lồi, nhấn giữ

Nút nhấn có đèn,

loại phẳng, nhấn giữ 

Nút Nhấn không đèn, nhấn giữ 

Đèn báo phẳng,

không biến thế

Đèn báo vòm,

không biến thế

Nút nhấn có đèn,

loại lồi, nhấn nhã

Nút nhấn có đèn,

loại phẳng, nhấn nhã 

Nút nhấn không đèn,

nhấn nhã 

Đèn báo phẳng,

có biến thế

Đèn báo vòm,

có biến thế

Đèn phẳng, Unibody

không biến thế

Đèn vòm, Unibody

không biến thế

Nút nhấn 

khẩn cấp

Công tắc xoay 

2 vị trí

Công tắc xoay 

2 vị trí, có khóa

Công tắc xoay 

3 vị trí, có khóa

Công tắc xoay 

3 vị trí

Timer đa chức năng

         Loại sao -            Tam giác GT3S

Timer kích thước nhỏ

Loại Chân Dẹp

GT5Y

Timer kích thước nhỏ

Loại Chân Tròn

GT5P

Timer đơn giản

GE1A

Timer đa chức năng GT3A

Timer đa chức năng

Loai Timer đôi

GT3W

Timer đa

chức năng GT3F

Đế TIMER

Relay loại nhỏ,

1 cực, Imax = 12A

Relay loại nhỏ,

2 cực, Imax = 8A

Relay loại lớn,

2 cực, Imax = 10A

Relay loại lớn,

4 cực, Imax = 6A

Relay loại lớn,

2 cực, Imax = 5A

Relay loại lớn,

2 cực, Imax = 10A

Relay loại lớn,

2 cực, Imax = 10A

Relay loại lớn,

3 cực, Imax = 10A

Relay loại lớn,

4 cực, Imax = 5A

Relay loại lớn,

4 cực, Imax = 10A

Bóng đèn LED

Đế RELAY

Tiếp điểm phụ