Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Ammonia Service Pressure Gauge 
- Size: 60, 75 & 100mm
- Range: -0.1~1, 1.5, 2MPa
- Case: Steel / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Bourdon Tube Pressure Gauge 
- Size: 60 & 75mm
- Range: -0.1~2 to 0~3.5MPa
- Case: Steel / Element: Brass
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Air Regulator Service Pressure Gauge Fully Stainless Steel Wetted Parts 
- Size: 2" - 50mm
- Range: 0~40MPa
- Case: Nickel Plated Steel/Movement: Brass  - Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
General Purpose Pressure Gauge 
- Size: 60 & 100mm
- Range: -0.1~0 to 0~35MPa 
- Case: Polycarbonate/Element: Brass, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
General Service Pressure Gauge With Economic Design Diaphragm Seal 
- Size: 75 & 100mm
- Range: -0.1~0 to 0~2.5MPa
- Upper flange & Under flange: 304SS   
- Diaphragm: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Service Pressure Gauge 
- Size: 40 & 50mm
- Range: 0~0.2,0.3,0.4,0.6, 1, 1.5, 3.5MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS (P221)
- Case: 304SS / Element: Brass (P253)
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Service Pressure Gauge 
- Size: 4 ½" - 125mm
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa
- Case:  304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Receiver Gauge 
- Size: 100 & 160mm
- Range: 0~10 Spuare Root Scale,
               0~100% Linear Scale
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
P110 100A 10Bar.jpg
P111
P112-63H 76-10Kgf (minh họa) (1).jpg
P113
P140-100A 10Bar.jpg
P163
P170-100A 1MPa (minh họa).jpg
P221-040F 10Bar (1).jpg
P222
P228
General Service Pressure Gauge
- Size: 40, 50, 60, 75, 100, 150 & 200mm
- Range: -0.1~0.2 to 0~100MPa
- Case: Steel / Element: Brass, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Heavy Duty Service Pressure Gauge 
- Size: 80mm
- Range: -0.1~1, 1.5, 0~6MPa
- Case: Bronze / Element: Brass
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Industrial Service
Pressure Gauge  (Internal brass) 
- Size: 63mm(*) / 100 & 160mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~35MPa (*)
               -0.1~0 to 0~100MPa (**)
- Case: 304SS / Element: Brass, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Safety Pattern Type Overpressure Protection
Pressure Gauge 
- Size: 100 & 160mm
- Range: -0.1~0 to 0~4MPa 
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Process Industrial Pressure Gauge
- Size: 150mm
- Accuracy: ±0.5% Of F.S (P335)
                    ±1.0% Of F.S (P330)
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa 
- Case: Black painted aluminium  alloy  
- Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
P235S, P235B
P252-100A 10kg.jpg
P253-100A 10bar.jpg
P254-100A 25Bar.JPG
P255-100A 1Kgf.jpg
P256
P257-100A 35kg (minh họa).jpg
P258-100A 10bar.jpg
P259-100A 35bar.jpg
P330, P335
P336, P338
P359
Miniature  Pressure Gauge
- Size: 35mm
- Range: 0~0.2 to 0~3.5MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS (P221)
- Case: 304SS / Element: Brass (P253)
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Industrial Service
Pressure Gauge
- Size: 63 & 80mm(*) / 100 & 160mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~100MPa (*)
               -0.1~0 to 0~200MPa (**)
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
General Service Liquid Filled
Pressure Gauge 
- Size: 50, 63, 75 & 100mm
- Range: -0.1~0 to 0~40MPa
- Case: 304SS / Element: Brass
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Crimped - on Ring Case Pressure Gauge
(Fully Stainless Steel Construction) 
- Size: 63 & 80mm(*) / 100mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~100MPa (*)
               -0.1~0 to 0~200MPa (**)
- Case: 304SS / Element: 304SS, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Solid Front Safety
Pressure Gauge
- Size: 63mm (*) / 100 & 160mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~100MPa (*)
               -0.1~0 to 0~200MPa (**)
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Liquid Filled Industrial 
Pressure Gauge
- Size: 63 & 80mm(*) / 100 & 160mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~100MPa (*)
               -0.1~0 to 0~200MPa (**)
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Liquid Filled Industrial 
Pressure Gauge (Internal Brass) 
- Size: 63mm(*) / 100 & 160mm(**)
- Range: -0.1~0 to 0~40MPa (*)
               -0.1~0 to 0~100MPa (**)
- Case: 304SS / Element: Brass, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Duplex Pressure Gauge
- Size: 100mm (P336)
           110 mm (W) x 110 mm (H) (P338)
- Range: 0~0.4MPa to 0~3.5MPa (P336)
               0~1MPa to 0~1.2MPa (P338)
- Case: Black painted aluminium           - Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Safety Pattern Type Pressure Gauge Solid-front And Turret Style Thermoplastic Case 
- Size: 4 ½" - 125mm
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa 
- Case: PBTB / Element: 316SS   
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Model: P110

Model: TS

Model: T114

Model: SNS-C110X

Model: HFS 25

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn khách hàng 

HOTLINE

0931.04.66.21

(Ms. Thơ)

097.33.89.540

(Mr. Hưng)

 097.2323.279 

(Mr.Toàn)

037.579.0.987

(Mr. Thụ)

077.830.86.99

(Ms.Tiên)

Phụ trách kế toán

0903.05.92.11

(Ms. Diễm Huy)

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN TIẾN

MST:             03 02 06 14 32

Địa chỉ:        23 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:  028.3855.2571 / 028.3855.2572

Hotline:       097.2323.279 (Mr. Toàn) 

                     0931.04.66.21 (Ms. Thơ)  / 037.579.0.987 (Mr. Thụ)                           077.830.86.99 (Ms. Tiên) / 097.33.89.540 (Mr. Hưng)

Fax:             (028) 3950.5331

Email:         lientien@lientien.com

Website:     lientien.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP