Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

P229
P239
Test Pressure Gauge
- Size: 160mm
- Range: -0.1~0, 0~0.1 to 0~200MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Test Pressure Gauge
- Size: 160 & 250mm
- Range: 0~60kPa, 0~100MPa
- Element: 316SS
- Case: 304SS (160mm) /              
            Aluminium (250mm) 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ