I

I

Đồng hồ áp suất

Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

P410, P420
P421-100A 30kPa (minh họa).jpg
P422
P422
P430
P440-063A 5kpa . 500mmH2O (1).jpg
Draft Gauge
- Size: 192mm(W) X 96mm(H) (P Type)
           96mm(W) X 192mm(H) (R type)
- Range: 
    + Vacuum : -1~0 to -0.5~0kPa
    + Compound : -0.2~0.2 to -5~5kPa
    + Pressure : 0~ 0.5 to 0 ~ 10kPa
- Element: 316L SS
- Case: Black finished steel (P410)
            304SS (P420)
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Low Pressure Gauge
- Size: 100 & 150mm
- Range: -50~0 to 0~35kPa
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Low Pressure Gauge (Capsule System)
- Size: 63, 80, 100 & 160mm
- Range: -35~0.5 to 0~35kPa
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Diaphragm Seal Type Low
Pressure Gauge
- Size: 100 & 150mm
- Range: -1~1 to -35~35kPa
- Diaphragm: 316L SS
- Upper flange(Gauge side): 304SS, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Low Pressure Gauge  
With Aluminium Case 
- Size: 100 & 150mm
- Range: -35~0 to 0~35kPa
- Case: Black finished aluminium           - Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Low Pressure Gauge With Nickel Plated Steel Case 
- Size: 63, 75 & 100mm
- Range: -50~15 to -5~50kPa,  
- Case: Nickel plated steel / 304SS         - Element: Beryllium copper
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
    P428     P429
Euro Gauge Inductive Contact Type Diaphragm Pressure Gauge 
- Size: 100 & 160mm
- Range:                                                        ⦁ 0~1kPa to 0~40kPa (Flange 150mm)
 ⦁ 0~50kPa to 0~2.5MPa (Flange 100mm)  
- Case: 304SS/Upper flange: 304SS,316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Electrical Contact Type Pressure Gauge (Modular System) 
- Size: 100 & 160mm
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Electrical Contact Type Pressure Gauge 
- Size: 100mm
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa 
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Indicating Type Pressure Switch
- Size: 100 & 150mm
- Range: -0.1~2 to 0~35MPa
- Case: ALDC 12.1Element: 316SS 
       + Silver Gray Painted (150mm)
       Black Gray Painted (100mm)
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Electrical Contact Type Pressure Gauge With Nickel Plated Zinc Case  
- Size: 100 & 150mm
- Range: -0.1~0.6 to -0.1~0.3MPa
- Case: Nickel planted zinc (P542)
            316SS (P543)
- Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Electrical Contact Type Diaphragm Pressure Gauge  
- Size: 100 & 160mm
- Range:
 ⦁ 0~1kPa to 0~40kPa (Flange 150mm)
 ⦁ 0~50kPa to 0~2.5MPa (Flange 100mm)
- Case: 304SS
- Upper flange: 304SS, 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Density Monitoring System  
- Display: Analog indicator, Operation                  & Alarm status LED
- Range: -0.1~0.1 to -0.1~1.2MPa
- Case: 304SS /  Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
P500
P501, P502
P510-100A 10bar (3 kim).jpg
P522-100A 6bar (3 kim).jpg
P531, P532, P533, P534, P537, P539
P535, P536
P542, P543
P570
P580
P590
Euro Gauge Inductive Contact Type Pressure Gauge
- Size: 100 & 160mm
- Range: -0.1~0 to 0~200MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Electrical Contact Pressure Gauge
With Aluminium Case 
- Size: 100 & 150mm
- Range: -0.1~2 to 0~100MPa
- Case: Black finished aluminium
- Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
SF6 Gas Density Monitor  
- Size: 100mm
- Range: -0.1~0.1 to -0.1~2MPa                               (At SF6 Gas Pressure +20°C)
- Chất liệu: Case 304SS, Element 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Indicating Type Differential Pressure Switch With Bellows Element  
- Size: 150mm
- Range:                                                            ⦁ 0~25kPa to 0~0.25MPa (P641)
       ⦁ 0~0.4MPa to 0~2.0MPa (P642)  
- Case: ALDC12.1
- Element 316L SS, Monel & Hastelloy-C
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Differential Pressure Gauge With Electrical Contact Type 
- Size: 160mm
- Range: 
     ⦁ 0~25kPa to 0~0.25MPa (P651)
     ⦁ 0~0.4MPa to 0~2.0MPa (P652)  
- Case: 304SS
- Element: 316L SS, Monel & Hastelloy-C
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Differential Pressure Gauge With Bellows Element 
- Size: 100 & 150mm
- Range:
     ⦁ 0~4kPa, 6kPa, 10kPa (P671)
     ⦁ 0~25kPa to 0~0.25MPa (P672)
     ⦁ 0~0.4MPa to 0~2.0MPa (P673)    
- Case: 304SS
- Element: 316L SS,Monel & Hastelloy-C 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Differential Pressure Gauge With
Reed Switch  
- Size: 150mm
- Range:
     ⦁ 0~25kPa to 0~0.25MPa (P681)
     ⦁ 0~0.4MPa to 0~2.0MPa (P682)
- Case: ALDC12.1
- Element: 316SS, Monel & Hastelloy-C 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Differential Pressure Gauge With Inductive Contact Type
- Size: 160mm
- Range: 0~25kPa to 0~2.0MPa
- Case: 304SS / Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
P620-100A 10kPa + A080 5 ways manifold v
P640
P650
P660
P670
P680
P690
Differential Pressure Gauge
- Size: 100 & 160mm
- Range: 0~1 to 0~50kPa
               0~0.1 to 0~1.5MPa
- Case: 304SS / Element: 316SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Differential Pressure Gauge With Diaphragm Element 
- Size: 100 & 160mm
- Range: 0~4kPa to 0~40kPa
               0~60kPa to 0~2.5MPa
- Case: 304SS / Element 316Ti, 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Model: P110

Model: TS

Model: T114

Model: SNS-C110X

Model: HFS 25

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn khách hàng 

HOTLINE

0931.04.66.21

(Ms. Thơ)

097.33.89.540

(Mr. Hưng)

 097.2323.279 

(Mr.Toàn)

037.579.0.987

(Mr. Thụ)

077.830.86.99

(Ms.Tiên)

Phụ trách kế toán

0903.05.92.11

(Ms. Diễm Huy)

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN TIẾN

MST:             03 02 06 14 32

Địa chỉ:        23 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:  028.3855.2571 / 028.3855.2572

Hotline:       097.2323.279 (Mr. Toàn) 

                     0931.04.66.21 (Ms. Thơ)  / 037.579.0.987 (Mr. Thụ)                           077.830.86.99 (Ms. Tiên) / 097.33.89.540 (Mr. Hưng)

Fax:             (028) 3950.5331

Email:         lientien@lientien.com

Website:     lientien.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP