I

I

Đồng hồ nhiệt độ

Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Industrial Bimetal Thermometer 
- Size: 50, 60, 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / ATEX Ex II GD c IIC TX
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Bimetal Thermometer 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer 
- Size: 65, 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 316L SS/Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
General Service  Bimetal Thermometer 
- Size: 75  & 100mm
- Range: 0~50ºC to 0~350ºC
- Case: Nickel plated steel                       - Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Sanitary Bimetal Thermometer           (3 - A marking) 
- Size: 75 & 100mm
- Range: -30~120ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Bimetal Thermometer 
- Size: 80, 100 & 160mm
- Range: -70~30ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
T110
T111
T112
T114
T120
T123
T140
T150
T190
T191
Process Industry Bimetal Thermometer 
- Size: 75 & 100mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Process Industry Bimetal Thermometer 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Process Industry Bimetal Thermometer With Adjustable Stem 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS, Adjustable stem 
- Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer With Adjustable Stem 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case:316L SS/Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Remote Reading Thermometer    
With Full Compensation 
- Size: 125 & 150mm
- Measuring system: 0~200ºC (Organic gas)
- Armored tube: 304SS
- Case: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Direct Reading Thermometer
- Size: 100 & 160mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Safety Pattern Direct Reading Thermometer Solid-front Turret Style Thermoplastic Case          
- Size: 125mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: PBTB 
- Certificates: ATEX Ex II GD c IIB TX
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
T240
T250
T259
T263
T290
T359
T360
Euro Gauge Liquid Direct Remote Reading Thermometer 
- Size: 100 & 160mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS, Glycerin & Silicone 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Direct Reading Thermometer With Adjustable Stem           
- Size: 100 & 150mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Safety Pattern Type Remote Reading Thermometer Solid-front Turret Style Thermoplastic Case          
- Size: 125mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: PBTB
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Heavy Duty Service Remote Reading Thermometer          
- Size: 80mm
- Measuring system: 0~200ºC (Organic gas)
- Case & cover: Black finished bronze
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Remote Reading Thermometer 
- Size: 100 & 150mm
- Range: -200~100ºC to 0~700ºC
- Case: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Remote Reading Thermometer With Aluminium Case  
- Size: 75, 100 & 150mm
- Range: -200~100ºC to 0~700ºC
- Case: Black finished aluminium
- Armored tube: 304SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Remote Reading Thermometer       With For External Mounting On     Pipes & Tanks 
- Size: 100 & 150mm
- Range: -200~100ºC to 0~700ºC
- Case: 304SS / Armored tube: 304SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Liquid Filled Direct Reading Thermometer          
- Size: 100 & 150mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
T210
T212
T213
T219
T220
T222
T229
T230
T239
Liquid Filled Remote Reading Thermometer 
- Size: 100 & 150mm
- Range: -200~100ºC to 0~700ºC
- Case: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Direct Reading Thermometer With Aluminium Case            
- Size: 100 & 150mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case&cover: Black finished aluminium
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Remote Reading Thermometer          
- Size: 100 & 160mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS 
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Euro Gauge Liquid Filled Remote Reading Thermometer
- Size: 100 & 160mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS 
- Armored tube: 304SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Direct Reading Thermometer          
- Size: 100 & 150mm
- Measuring system:
       ● 0~200ºC (Organic gas)
       ● -200~700ºC (Inert gas)
- Case & cover: 304SS 
- Element: 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
T400
Glass Thermometer          
- Measuring system: 
       ● 0~600ºC (Liquid filled)
- Case: Aluminium alloy
- Stem: Brass, 316SS & 316L SS
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ