Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

Industrial Bimetal Thermometer 
- Size: 50, 60, 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / ATEX Ex II GD c IIC TX
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Industrial Bimetal Thermometer 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer 
- Size: 65, 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 316L SS/Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
General Service  Bimetal Thermometer 
- Size: 75  & 100mm
- Range: 0~50ºC to 0~350ºC
- Case: Nickel plated steel                       - Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Sanitary Bimetal Thermometer           (3 - A marking) 
- Size: 75 & 100mm
- Range: -30~120ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Bimetal Thermometer 
- Size: 80, 100 & 160mm
- Range: -70~30ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
T110
T111
T112
T114
T120
T123
T140
T150
T190
T191
Process Industry Bimetal Thermometer 
- Size: 75 & 100mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Process Industry Bimetal Thermometer 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS / Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Process Industry Bimetal Thermometer With Adjustable Stem 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case: 304SS, Adjustable stem 
- Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Hermetically Sealed Case Bimetal Thermometer With Adjustable Stem 
- Size: 75, 100, 125 & 150mm
- Range: -50~50ºC to 0~600ºC
- Case:316L SS/Element: Coiled bimetal
- Xuất xứ: WISE / Korea
- Giá: LIÊN HỆ