Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

TMRB
TMRC
Capillary Thermometers
- Size: 52mm
- Range: -40~40ºC to 0~120ºC
- Capillary: 1000mm
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ
Capillary Thermometers
- Size: 80mm
- Range: -40~40ºC to 0~120ºC
- Capillary: 1500mm
- Xuất xứ: RAINBOW / Korea
- Giá: LIÊN HỆ