I

I

Flow Control (Kiểm tra lưu lượng)

Hình Ảnh

Thông Tin Sản Phẩm

Model

Catalogue

Xem Thêm

FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10bar
- Kết nối : 1/2"PT - Ren 21
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: Max.100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Mô tả: Made in Korea
- Giá: LIÊN HỆ
FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10bar
- Kết nối : 3/4"PT - Ren 27
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: Max.100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Mô tả: Made in Korea
- Giá: LIÊN HỆ
FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10bar
- Kết nối : 1"PT - Ren 34
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: Max.100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: HYO SHIN (H.S.E) / Korea
- Mô tả: Made in Korea
- Giá: LIÊN HỆ
FLOW SWITCH
- Áp suất tối đa: 10bar
- Kết nối : 1"PT - Ren 34
- Nhiệt độ chất lỏng tối đa: Max.100ºC
- Nhiệt độ môi trường: 0~60ºC
- Xuất xứ: SAGINOMIYA / Japan
- Mô tả: Made in Japan
- Giá: LIÊN HỆ
HFS 15
HFS 20
HFS 25
FQS-U30G