top of page
Reception

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ GỬI BÁO GIÁ HOẶC CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

Cảm ơn đã liên hệ, Chúng tôi sẽ phản hồi sớm.

Văn phòng Công ty

23 Nguyễn Thi, Phường 13,

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3855-2571 / (028) 3855-2572

lientien@lientien.com

Thời gian hoạt động

Thứ Hai - Sáu: 8.00 AM - 5.00 PM

​​Thứ Bảy: 8.00 AM - 3.00 PM

Chủ nhật: Nghỉ

bottom of page