top of page

Đèn báo Led Ø 22

MÃ HÀNG

 

QUY CÁCH

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

6V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

6V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

12V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

12V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

24V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

24V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

48V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

48V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

110V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

110V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

220V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

220V AC/DC

 

AD116-22DS (G, R, Y, B)

 

380V AC/DC

 

AD116-22DS W

 

380V AC/DC

 

 

G: Green - xanh lá
R: Red - đỏ
Y: Yellow - vàng
B: Blue - xanh dương
W: White - trắng
BL: Black - đen

Đèn báo led AD116-22DS Ø 22

    bottom of page