FLOW SWITCHES

(Công tắc dòng chảy FQS-U30G)

Type FQS

(Dòng: FQS-U30G)

 

GENERAL DESCRIPTION (Mô tả)
• For use on liquid lines such as water, ethylene glycol, or any non-corrosive fluid in chillers, pumps, condensers, boilers, etc. (Công tắc dòng chảy FQS-U30G được dùng để dùng giám sát dòng chảy của chất lỏng như nước, ethylene glycol, hay các lưu chất không ăn mòn khác trong hệ thống chiller, bơm, máy nén, nồi hơi, etc.)
• With S.P.D.T. contact mechanism. (Công tắc loại SPDT)
• Paddle consists of three segments that can be removed or trimmed for use in 1 to 6" pipe. (Lá cảm biến có 6 miếng thiết kế để lắp phù hợp với lưu lượng dòng chảy)
• Drip proof models: Available upon request. (Chống nước và chống thấm model có thể được đặt làm tùy theo yêu cầu)

 

CE mark applicable (available upon request)

UL listed (available upon request)

 

SPECIFICATIONS, ELECTRICAL RATINGS & OPERATION ADJUSTMENT RANGE TABLE, DIMENSION

(Xem catalog)

 

Download:  CATALOG 

Tải về:  CATALOG 

Công tắc dòng chảy FQS-U30G