THERMOSTAT (E.G.O)

(Công tắc nhiệt độ 55.13022.470, 55.34022.060, 55.13262.130, 55.13282.030 EGO)

 

Features (Mô tả)

- Small size, light weight and easy manipulation.

- Easy to set desired temperature level, external knob. 

- Available temperature range from freezing to hot.

- With the design aimed towards greatest flexibility.

- Thermostat can be delivered for every application.

 

(Dòng công tắc nhiệt 55-series với que dò nhiệt và dây dò dài tùy chọn là dòng sản phẩm phổ biến nhất của EGO. Công tắc nhiệt 55-series được sử dụng rộng rải trong sản xuất các thiết bị / hệ thống nấu nướng, đun, và bảo vệ quá nhiệt trong thiết bị công nghiệp ở các Nhà máy nhiệt điện, thép, hóa dầu, dầu khí, công nghiệp nặng...)

 

Specifications

 

55.13022.470
10℃ 110℃ (2 contacts)
55.34022.060
10℃ ∼ 110℃ (6 contacts) 
55.13262.130
50℃ ∼ 320℃ (3 contacts) 
55.13282.030
200℃ ∼ 600℃ (3 contacts) 
   

 

Applications

- Boiler, Electric water heater

- Oven, Washing machine

- Vending machine

- Refrigeration, Freezer, Showcase

 

Download:  CATALOG 

Công tắc nhiệt độ 55.13022.470, 55.34022.060, 55.13262.130, 55.13282.030 EGO