top of page

Explosion Proof Type Pressure Transmitter with Local Display

(Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ (phòng chống nổ)

Model: P700 (Stainless steel silicon cell, Standard head)

Model: P710 (Stainless steel silicon cell, Miniature head)

Dòng: P700 (chíp silicon inox, đầu cảm biến tiêu chuẩn)

Dòng: P710 (chíp silicone inox, đầu cảm biến loại nhỏ)

 

Advantages (Ưu thế)

• High precision pressure transmitter with local display for industrial applications (độ chính xác cao với hiển thị tại chỗ cho các ứng dụng công nghiệp)

• Measuring ranges from 500mmH2O to 350bar (±0.25% of FS) (đo dãy áp từ 500mmH2O đến 350Bar (±0.25% toàn dãy đo)

• Measuring ranges from 400bar to 1000bar (±0.5% of FS) (đo dãy áp từ 400Bar đến 1000Bar (±0.5% toàn dãy đo)

• Advanced piezoresistive silicon cell (loại chíp piezoresistive silicon cao cấp)

• Excellent accuracy and long term stability (độ chính xác và bền cao)

• Extremely high proof pressure (khả năng chống chịu quá áp tốt)

• LED 4 digit display with 4~20mA 2-wire current output signal (hiển thị 4 con số đèn LED với tín hiệu dòng 4-20mA 2 dây)

 

Applications (Ứng dụng)

Applications The P700 series pressure transmitter is ideal for measurements which require a local display and a need to communicate with remote data acquisition equipment in industrial applications. The 2-wire 4 to 20mA signal can be transmitted over great distance with negligible loss of accuracy.

 

(Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ phòng chống nổ P700, P710 thích hợp sử dụng đo áp suất trong môi trường cháy nổ nguy hiểm. Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ (phòng chống nổ còn có thiết kế đèn LED hiển thị sáng trong bóng đêm. Các tín hiệu ra của cảm biến 1~5VDC hoặc 4-20mA (2 dây) analog được thiết kế gắn trong đồng hồ. Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ phòng chống nổ P700, P710 có thể dùng để đo áp suất các lưu chất ăn mòn, khí, ga, hay chất lỏng mà vật liệu inox có thể chống chịu được. Ứng dụng của Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ phòng chống nổ P700, P710 được dùng rộng tải trong nhiều ngành công nghiệp nặng như hóa chất, lọc hóa dầu, thép, xi măng, thực phẩm ....). Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ phòng chống nổ P700, P710 là một lựa chọn đầy tính tiện dụng và kinh tế khi kết hợp cả hai ứng dụng cần thiết để đo, giám sát và điều khiển áp suất trong sản xuất).

 

• Standard hydraulic and pneumatic (thủy khí và khí nén)

• Regulation system of transmission line of LPG and LNG (hệ thống LPG, LNG)

• Machine tools, water treatment and flow control (xử lý nước thải, điều khiển dòng chảy)

• Oil and off-shore industry (lọc hóa dầu, dầu khí trên bờ hoặc ngoài khơi)

• Equipments for chemical and petrochemical industry (ứng dụng cho hóa chất và ngành công nghiệp hóa dầu)

• Automation system and plant engineering (hệ thống tự động hóa sản xuất)

• Liquid level measurement (đo mức chất lỏng)

 

Certificate

Ex d IIC T6 (IP65)

 

Descriptions

P700/P710 series pressure transmitter with local display is a signal conditioned, media-isolated pressure transmitter that can be used for a wide variety of applications. The transmitter offers the convenience and easy installation of an LED display with the full capabilities of a highly accurate 4~20mA 2-wire system design. The 2-wire 4 to 20mA output signal can be transmitted over great distances with negligible loss of accuracy.

 

The stainless steel surfaces make it compatible with a wide variety of gases and liquids and can be protected from harsh environment. They are extremely versatile and suitable for measuring dynamic or static pressure. The transmitters are available as absolute and relative pressure types with either 2-wire current or 3- wire voltage output. The pressure to be measured acts through thin corrosion resistant stainless steel 316L diaphragm on a silicon measuring element.

 

The pressure transmitting medium is silicon oil. The measuring element contains diffused piezoresistive resistances which are connected into a Wheatstone bridge. The output signal of this bridge is temperature compensated and converted into a standardized current or voltage output signal.

 

Specification

Range : 0~0.05 to 350bar (dãy đo: 0~0.05 to 350bar)
Range : 0~400 to 1000bar (dãy đo 0~400 đến 1000Bar)
Accuracy : 0.25% FSO, 0.5% FSO (cấp chính xác 0.25%, 0.5% toàn dãy đo)
Output : 4~20mA, 1~5V (tín hiệu ra: 4~20mA, 1~5V)
Operating temperature range : -40~125℃ (nhiệt độ hoạt động -40~125℃)
Explosion protection : Ex d IIC T6 (chuẩn phòng nổ Ex d IIC T6)

 

Download:  CATALOG 

Tải về:  CATALOG 

Cảm biến áp suất hiển thị tại chỗ P700 (phòng chống nổ)

    bottom of page