top of page

Metallic protection tube thermocouple_R110 series (R111, R112)

Type: R111, R112

 

Service intended

 

Cặp nhiệt điện kiểu ống bảo vệ (can nhiệt) R111, R112 được cấu tạo với chất cách điện có tác dụng cách điện với dây phần tử và với ống bảo vệ bảo vệ có chất cách điện. Can nhiệt R111, R112 thường dùng trên đường ống xử lý hoặc trên thùng chứa của lưu chất để đo nhiệt của lưu chất đó. Nó thường được gắn kết nối ren hoặc mặt bích hoặc phụ kiện nén trên ống bảo vệ. Ngoài ra, kết nối đặc biệt có thể được tùy chọn theo yêu cầu để sử dụng.

 

Với thiết kế đặc biệt, dòng can nhiệt R111, R112 không có bất kỳ vấn đề về điện trở nào với dây dẫn và phản ứng tức thì với sự thay đổi nhiệt độ cho tỷ lệ sai số ít hơn khi thay đổi nhiệt độ trong một phạm vi rộng.)

 

Protection tube type thermocouple is constructed with the insulator which insulates the element wire, and with the protection tube which protects the insulator. 

To install this thermocouple on the process pipe or on the container, it normally attaches to a connector, a flange, or a compression fitting on the protection tube. It can be manufactured as it is required for its use.

As its special features, it does not have any resistance issues with a lead wire, and its immediate response to a temperature change leads to a less error rate of temperature change in a broad range.

 

Standard features

 

Element

 

K, E, J, T

 

Head material

 

ALDC (Standard)
304SS (Not available compact type)
316SS (Not available compact type)

 

Tolerances on temperature reading

 

Class 2 (DIN/IEC584-2, BS/EN60584-2, JIS C1602)
Standard (ASTM E230 E988 ISA-MC96.1)

 

 

Download:  CATALOG 

Dụng cụ đo, cảm biến nhiệt (loại K) R111 R112

    bottom of page