top of page

Metallic protection tube resistance temperature detector_R210 series (R211, R212)

(Dụng cụ đo, cảm biến nhiệt (loại Pt100) R211 R212)

Type: R211, R212

(Dòng: R211, R212)

 

Service intended

 

(Trong số các cảm biến nhiệt độ, dòng can nhiệt R211, R212 là cảm biến ổn định và chính xác nhất. Cặp nhiệt điện R211, R212 có độ lặp lại tốt hơn và hiển thị tín hiệu đầu ra đáng tin cậy hơn so với cặp nhiệt điện khác. Tuy nhiên, nó có thời gian phản hồi chậm do yếu tố điện trở phức tạp và kích thước lớn. Dòng can nhiệt R211, R212 được cấu tạo với một dây dẫn cách điện và với ống bảo vệ được thiết kế để bảo vệ dây dẫn cách điện).

 

Among temperature sensors, it is the most stable and accurate sensor. It has a better repeatability, and shows more dependable outputs than thermocouple. It is possible to perform an area measuring, and has a better resistance against the containment. 

 

However, it has a slow response time due to its complexity of the resistance element and its big size. It is constructed with an insulated lead wire and with protection tube which is designed to protect the insulated lead wire.

 

Standard features

 

Element

(Vật liệu lõi)

 

Pt 100 Ω at 0 ℃
TCR : 3,850 ppm/k

 

Tolerances on temperature reading (Cấp chính xác)

 

 

Class A : ± (0.15 + 0.002 l t l)
Class B : ± (0.3 + 0.005 l t l)

 

Head material

(Vật liệu vỏ)

ALDC (Standard)
304SS (Not available compact type)
316SS (Not available compact type)

 

Temperature range

(Dãy đo nhiệt)

 

-200 ~ 250 ℃ (Mica type element)
-200 ~ 600 ℃ (Film type element)
 • Class A (-90 ~ 300 °C)
 • ClassB (-200 ~ 600 °C)

 

Protecting tube material

(Vật liệu ống bảo vệ)

 

304SS and 316SS

 

Protecting tube outer diameter

(Phi ống bảo vệ)

 

6.4, 8.0 and 10 mm

 

 

Download:  CATALOG 

Tải về:  CATALOG 

Dụng cụ đo, cảm biến nhiệt (loại Pt100) R211 R212

    bottom of page