top of page

Relay dòng RJ

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Vật liệu trên bề mặt thiết bị được thiết kế để giảm khả năng phản xạ ánh sáng bên ngoài.

 

Thông số kỹ thuật

Chất liệu tiếp điểmBạc niken
Nhiệt độ hoạt động-40 C đến +70 C
Độ ẩm5 đến 85% RH
Tiêu chuẩn bảo vệIP 40
Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất)Tải AC : 200,000 lần
Tải DC : 100,000 lần
Số lần đóng mở điện ( thấp nhất)AC coil: 30,000,000
DC coil: 50,000,000

 

5 chân dẹp:

RJ1S-CL-D24 - 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/24V DC)

RJ1S-CL-A24 - 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/24V AC)

RJ1S-CL-A110 - 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/110V AC)

RJ1S-CL-A230 - 1 cực, có đèn, nguồn cấp (12A/230V AC)

 

8 chân dẹp:

RJ2S-CL-D24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/24V DC)

RJ2S-CL-A24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/24V AC)

RJ2S-CL-A110 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/110V AC)

RJ2S-CL-A230 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (8A/230V AC)

 

Relay dòng RU

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Vật liệu trên bề mặt thiết bị được thiết kế để giảm khả năng phản xạ ánh sáng bên ngoài.

 

Thông số kỹ thuật

Chất liệu tiếp điểmRU2: Bạc
RU4: Bạc mạ vàng
Nhiệt độ hoạt động-55 C đến +60 C
Độ ẩm5 đến 85% RH
Trọng lượng35g
Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất)AC: 50,000,000
DC: 100,000,000
Số lần đóng mở điện ( thấp nhất)200,000

 

8 chân dẹp:

RU2S-D24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V DC)

RU2S-A24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V AC)

RU2S-A110 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/110V AC)

RU2S-A220 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/220V AC)

 

14 chân dẹp:

RU4S-D24 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (6A/24V DC)

RU4S-A24 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (6A/24V AC)

RU4S-A110 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (6A/110V AC)

RU4S-A220 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (6A/220V AC)

 

Relay dòng RR

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Vật liệu trên bề mặt thiết bị được thiết kế để giảm khả năng phản xạ ánh sáng bên ngoài.

 

Thông số kỹ thuật

 

Chất liệu tiếp điểmBạc
Nhiệt độ hoạt động-25 C đến 40 C
Độ ẩm5 đến 85% RH
Trọng lượng

RR2P: 90g, RR3P/RR3PA: 96g, RR1BA/RR2BA/RR3B: 82g

Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất)10,000,000

 

8 chân tròn:

RR2P-UL-DC24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V DC)

RR2P-UL-AC24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V AC)

RR2P-UL-AC110 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/110V AC)

RR2P-UL-AC220 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/220V AC)

 

Relay dòng RH

- Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian. Vật liệu trên bề mặt thiết bị được thiết kế để giảm khả năng phản xạ ánh sáng bên ngoài.

 

Thông số kỹ thuật

Chất liệu tiếp điểmBạc catmi oxít
Nhiệt độ hoạt động-25 C đến 40 C
Độ ẩm45 đến 85% RH
Trọng lượng

SPDT: 24g, DPDT: 37g, 3PDT: 50g, 4PDT: 74g

Số lần đóng mở cơ ( thấp nhất)50,000,000
Số lần đóng mở điện ( thấp nhất)500,000

 

8 chân dẹp lớn:

RH2B-UL-DC24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V DC)

RH2B-UL-DC24 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V AC)

RH2B-UL-AC110-120 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/110V AC)

RH2B-UL-AC220-240 - 2 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/220V AC)

 

14 chân dẹp lớn:

RH4B-UL-DC24 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V DC)

RH4B-UL-DC24 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/24V AC)

RH4B-UL-AC110 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/110V AC)

RH4B-UL-AC220 - 4 cực, có đèn, nguồn cấp (10A/220V AC)

Relay 8 chân 14 chân tròn & dẹp RJ, RH, RU, RR series

    bottom of page