Business Meeting

TUYỂN DỤNG

TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Các vị trí Công ty Liên Tiến đang tuyển hiện tại?


Hiện tại, Công ty TNHH TM DV Liên Tiến chưa mở thêm các vị trí cần tuyển dụng. Tuy nhiên, Chúng tôi luôn chào đón các nhân tài. Nếu bạn là người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan và mong muốn tham gia đội ngũ Công ty Liên Tiến. Vui lòng email hồ sơ của bạn đến lientien@lientien.com. Nếu điều kiện kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, Chúng tôi sẽ liên hệ sắp xếp gặp phỏng vấn.
Mức lương cho các vị trí?


Tại Công ty Liên Tiến, Chúng tôi luôn chào đón nhân tài với mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực và khả năng mà bạn có thể chứng minh với chúng tôi trong thời gian thử việc.
Thời gian làm việc?


Công ty hoạt động từ 8.00 AM đến 5.00 PM Thứ 2-Thứ 6 hàng tuần. Và 8.00AM đến 12.00PM Thứ 7 hàng tuần. (Sẽ có Nhân viên thay phiên chịu trách nhiệm trực từ 1.00PM đến 4.00PM vào thứ 7).