ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

Model: P110

P110

Model: P252

P252

Model: P440

P440

Model: P510

P510

Model: P770

P770

KIỂM TRA LƯU LƯỢNG (FLOW CONTROL)

Model: HFS 15

HFS 15

Model: HFS 20

HFS 20

Model: HFS 25

HFS 25

         Model:

      FQS-U30G 

BỘ ỔN NHIỆT (THERMOSTAT)

Model: TS

TS

Model: PTSC

PTSC

Model: ITS

ITS

Model: TSR

TSR

Model: LTS

LTS

ĐỒNG HỒ NHIỆT

Model: T114

Model: T110

T110

Model: T120

T120

Model: T210

T210

Model: T750

T750

THIẾT BỊ PHỤ KIỆN

Công tắc xoay 

2 vị trí

Relay loại lớn,

4 cực, Imax = 6A

Timer đơn giản

GE1A

Nút nhấn 

khẩn cấp

Nút nhấn có đèn,

loại lồi, nhấn giữ

SOLENIOD VAVLE

  Model: HDA 032L

  Model: HPW 103

        Model:         HPW 2510NO

  Model: HPS 154

  Model:  HPS 206NO

KIỂM TRA ÁP SUẤT (PRESSURE CONTROL)

 Model: 

SNS-C101X

 Model: 

WNS-C106X

 Model: 

ONS-C106X

 Model : HS 210

 Model: HS 606